BENEFICJENT DOTACJI UE

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacje na kapitał obrotowy

DZIAŁANIE: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

NR UMOWY: POIR.03.04.00-30-0299/20-00

CEL PROJEKTU: Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 115.545,78 zł

DOFINANSOWANIE: 100% – 115.545,78 zł