ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27 61-249 Poznań

Email: sklep@rosenthal.pl
tel. 662 211 663

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).