ZMIANA REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO ROSENTHAL

Opublikowana na11 Miesiące temu 27492
Ulubione6

Na podstawie pkt. XIII ppkt. 4 b i c Regulaminu sklepu internetowego Rosenthal zmienia się zapis pkt. V ppkt. 7 w ten sposób, że usuwa się dotychczasowe brzmienie przepisu i wprowadza nowe, o treści:

„W przypadku zakupu Towaru, Sklep internetowy ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z widocznym uszkodzeniem opakowania powstałymi w czasie transportu, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie uszkodzenia u doręczyciela i odmowę przyjęcia paczki oraz powiadomienie Sklepu internetowego. Informujemy, że zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe jeżeli ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ujawni się po wydaniu przesyłki przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki. W związku z powyższą regulacją, w przypadku wad ujawnionych po otwarciu przesyłki rekomenduje się zgłoszenie uszkodzenia towaru w transporcie w terminie 5 dni (kalendarzowych) do Sklepu internetowego w celu umożliwienia Sklepowi dochodzenia roszczeń od przewoźnika lub zgłoszenie uszkodzenia bezpośrednio do przewoźnika w terminie 7 dni od dnia odebrania przesyłki”.

 

Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany na stronie internetowej i za pośrednictwem korespondencji mailowej.

Zmiany nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

 

 

 

 

Menu

Ustawienia

Udostępnij

Utwórz darmowe konto aby dodawać ulubione przedmioty.

Zarejestruj się

Utwórz darmowe konto do korzystania z listy obserwowanych.

Zarejestruj się